Erorile filosofiei existențialiste

filo ex

În univesul ontologiilor contemporane merită să ne oprim și asupra filosofiei existențialiste, curent în centrul căruia se află problematica existenței umane. Și, întrucât omul este caracterizat nu numai în sine, ci și prin tot ce îl delimitează de ceea ce nu este el, intră în analiza acestei orientări și existența extra umană.

Uneori – ca la J.P. Sartre – această analiză nu atinge zarea cosmică, ceea ce a îndreptățit caracterizarea filosofiei sale ca o filosofie acosmologică. Alteori, ca la Heidegger, apar încercări mai clare de a desprinde și trăsăturile existenței în general. Astfel, în Introducere în metafizică el încearcă o caracterizare a existenței prin atributele devenirii, ale schimbării calitative. Un caz particular prezintă orientările existențialiste fideiste, în care preocuparea centrală, aceea a studiului conștiinței umane, este corelată cu existența divinității, ca la Jaspers, Gabriel Marcel.

O notă comună a orientărilor existențialiste, pe lângă preocuparea de a evidenția specificul conștiinței umane sub aspect existențial și axiologic, este convingerea că știinta este incapabilă să dea filosofiei un ajutor în clarificarea acestei probleme. De aceea, la majoritatea gânditorilor existențialiști se poate constata o subapreciere, dacă nu o ignorare sau o negare totală, a rolului științelor contemporane.

Preocupați prioritar de păstrarea și dezvoltarea autenticității omenescului dezirabil, dar și de înțelegerea complexă a tot ce omul ete capabil să făptuiască în bine și în rău, ei ajung să prezinte denaturat știința și tehnica actuală, declarându-le răspunzătoare pentru întreaga involuție și destrămare a personalității morale a omului contemporan.

Desigur, fiecare gânditor existențialist a avut propria sa evoluție, propriile sale cotituri interpretative și atitudinale. Este suficient să amintim marile cotituri din evoluția lui Heidegger și a lui Sartre. Cel dintâi, după ce încearcă să depașească abordările de ontologie umană, spre cele de ontologie generală, ajunge spre sfârșitul vieții să declare că filosofia se pare că a devenit de prisos, iar cel din urmă – dimpotrivă – încearcă o integrare a individului în societate, deși nu a reușit nicicând să-și depășească individualismul accentuat. Semnificativ este faptul că într-o retrospectivă făcută în 1975 a propriei creații și a propriilor atitudini, J. P. Sartre, ajuns la vârsta de 70 de ani, susținea că regretă lipsa de radicalism de care a dat dovadă în anumite momente cruciale din viață.

Calina Mare, Ontologia generala astazi

Introducere in ontologia generala, 1980  – fragment.

 

#existenta, #existentialist, #filosofie, #heidegger, #j-p-sartre, #omenesc, #ontologie, #stiinta